MCG STEP BY STEP

Muslim Care Global Agenda

February 1, 2024

SEMBAH TAKZIM PERTABALAN KDYMM YANG DI-PERTUAN AGONG XVII

SEMBAH TAKZIM PERTABALAN KDYMM YANG DI-PERTUAN AGONG XVII DAULAT TUANKU Merafak Sembah Menjunjung Kasih Ucapan Setinggi-tinggi Tahniah di atas pelantikan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 kepada […]
January 31, 2024

MENJUNJUNG KASIH KEBERANGKATAN PULANG YANG DI-PERTUAN AGONG KE-16

MENJUNJUNG KASIH KEBERANGKATAN PULANG YANG DI-PERTUAN AGONG KE-16 Daulat Tuanku Merafak sembah dan menjunjung kasih Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, […]